Adresse: Amager Torv 14b, 3. 1160 København K.

Tlf. 28150053.

mail: lenehenriksenp@protonmail.com.


Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 2003. Jeg fik min autorisation i 2009, og er medlem af Dansk Psykologforening. Som psykolog er jeg underlagt, og arbejder efter Psykolognævnets retningslinjer.

Jeg har årelang erfaring med behandling af børn, unge, voksne og familier. Jeg har bred viden og erfaring ifht almenpsykologiske problemstillinger og udviklingsopgaven de forskellige steder vi står i livet, både privat og uddannelsesmæssigt/arbejdsmæssigt.

Jeg har særlig interesse for og viden om sammenhængen mellem krop og psyke og er generelt optaget af at have øje for både helheder og sammenhænge.
Herunder har jeg særlig viden om behandling af stress, akutte kriser, traumer, smertetilstande og livet med en kronisk sygdom. Desuden viden om udfordringer omkring følelsesmæssig selvregulering.

Ifht børn og unge har jeg særlig erfaring med børn og unge med hovedpine, kronisk sygdom som fx diabetes, funktionelle lidelser, udviklingsproblematikker og at have været anbragt uden for hjemmet. Jeg tilbyder også rådgivning til forældre.

Ifht voksne har jeg særlig erfaring med behandling af stress, akutte kriser og traumetilstande, herunder både ulykker samt relationelle traumer, som fx at være opvokset i et utrygt hjem, partnervold eller seksuelle overgreb.
Jeg tilbyder også forløb til voksne som står i en livsovergang som fx karriereskifte, skilsmisse, at stå anderledes ifht. deres parrelation, eller andre temaer v livet eller sig selv som ønskes at gå på opdagelse i.

Jeg laver aftaler om både kortere og længerevarende forløb. Fokus kan her være på både terapeutisk behandling af specifikke udfordringer og tilstande, og det kan være forløb med fokus på personlig udvikling og coaching. Ofte vil det også være en kombination heraf.

Aktuelt beskæftiger jeg mig især med unge og voksne, som har følger efter seksuelle overgreb. Desuden bliver jeg brugt som ekstern psykolog i Københavns Kommune, samt er tilknyttet som konsulent for Dansk Erhvervspsykologi.

Jeg tilbyder samtaler med både fysisk fremmøde, samt pr. onlineforbindelse eller pr. telefon.

Har du spørgsmål for at kunne afklare om jeg vil kunne være det rette følgeskab i den situation du står i er du meget velkommen til at kontakte mig.


Lene Henriksen,
Cand.Psyk. Aut.